phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zberný dvor bude otvorený v sobotu od 16.3.2019

Vážení občania,

od 16.3.2019 bude zberný dvor otvorený aj počas soboty.

Otváracie hodiny:
pracovné dni: 10:00-18:00

sobota: 7:00-15:00 (od 16.3.-15.11.)

nedeľa a štátom uznávané sviatky: zatvorené

 

Der Sammelhof wird samstags ab dem 16. März 2019 geöffnet sein!

Sehr geehrte Bürger,

ab dem 16. März 2019 wird der Sammelhof auch samstags geöffnet sein.

Öffnungszeiten:

Arbeitstage: 10:00 – 18:00

Samstag: 7:00 – 15:00 (vom 16. März bis zum 15. November 2019)

Sonntag, staatliche Feiertage: geschlossen

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.