phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

EXKURZIA

Dňa 1.4.2019 nás navštívili zamestnanci z vietnamskej reštaurácie Nhabe.
Účastníkom exkurzie sme predstavili služby, ktoré naša spoločnosť ponúka, ako majú správne separovať odpad z podnikateľskej činnosti a prostredníctvom videa sa im priblížila téma spracovania separovaného odpadu. Neskôr sa mohli na vlastné oči presvedčiť, ako sa odpad u nás triedi, ako funguje zberný dvor a ako momentálne vyzerá skládka nie nebezpečného odpadu. 
Veríme, že exkurzia bola pre všetkých zaujímavá a budú separovať odpad ešte viac ako doteraz.

Am 01. April 2019 besuchten uns die Angestellten des vietnamesischen Restaurants Nhabe.
Den Teilnehmern der Exkursion stellten wir die Dienste vor, die unsere Gesellschaft anbietet, wie sie die Abfälle aus der Unternehmertätigkeit richtig sortieren sollen und mittels eines Videos wurde ihnen das Thema der Verarbeitung von Sortierabfällen näher gebracht. Später konnten sie sich mit eigenen Augen überzeugen, wie die Abfälle bei uns weiter geteilt werden, wie der Sammelhof funktioniert und wie die Deponie für nicht gefährliche Abfälle momentan aussieht. Wir glauben, dass die Exkursion für alle interessant war und dass sie den Müll noch viel mehr trennen werden als bis jetzt.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.