phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

ZBER NEPOTREBNÉHO DREVENÉHO NÁBYTKU POKRAČUJE AJ V ROKU 2019

Odvezieme Vám nepotrebný drevený nábytok spred rodinného domu.

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. v priebehu mesiaca október uskutoční zber nepotrebného dreveného nábytku v meste Martin spred rodinných domov. Nepotrebný drevený nábytok treba vyložiť deň pred zvozom. Zber bude prebiehať v čase od 6:00 hod. do 14:30 hod. v zmysle platného harmonogramu uvedeného na konci článku.

Nevykladať:

  • matrace
  • sklenené časti nábytku

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.