phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Prevádzka zberného dvora a skládky Kalnô počas vianočných sviatkov

PREVÁDZKA ZBERNÉHO DVORA

Vážení občania,

zberný dvor bude počas sviatkov otvorený nasledovne:

23.12.2019  otvorený od 10:00 do 18:00

24.12.-26.12.2019  zatvorený

27.12.2019  otvorený od 10:00 do 18:00

31.12.2019  otvorený od 10:00 do 15:00

01.01.2020  zatvorený

06.01.2020  zatvorený

 

PREVÁDZKA SKLÁDKY ODPADU KALNÔ

Vážení občania,

skládka Kalnô bude počas sviatkov otvorená nasledovne:

23.12.2019  otvorená od 06:00 do 18:00

24.12. – 26.12.2019 zatvorená

27.12.2019  otvorená od 06:00 do 18:00

31.12.2019  otvorená od 06:00 do 14:30

01.01.2020 zatvorená

06.01.2020 zatvorená

V prípade otázok nás kontaktujte na tel.čísle 043/4211333.

 

Betrieb des Sammelhofes und der Deponie Kalnô während der Weihnachtsfeiertage

Betrieb des Sammelhofes

Sehr geehrte Bürger,

der Sammelhof wird während der Feiertage nachstehend geöffnet sein:

 

23.12. 2019                      geöffnet von 10:00 bis 18:00

24.12. – 26.12. 2019       geschlossen

27.12. 2019                      geöffnet von 10:00 bis 18:00

31.12.2019                       geöffnet von 10:00 bis 15:00

01.01. 2020                     geschlossen

06.01. 2020                     geschlossen

 

Betrieb der Abfalldeponie Kalnô

Sehr geehrte Bürger,

die Deponie Kalnô wird während der Feiertage nachstehend geöffnet sein:

23.12. 2019                       geöffnet von 06:00 bis 18:00

24.12. – 26.12. 2019       geschlossen

27.12. 2019                       geöffnet von 06:00 bis 18:00

31.12. 2019                       geöffnet von 06:00 bis 14:30

01.01. 2020                      geschlossen

06.01. 2020                      geschlossen

 

Falls Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter der Telefonnummer 043/4211333.

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.