phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jarná súťaž v zbere papiera

Od 1.5.2019 – 25.5.2019 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. vyhlasuje súťaž v zbere papiera pre materské a základné školy z mesta Martin, Vrútky ako aj z okolitých obcí. Výsledky súťaže zašleme všetkým súťažiacim školám a taktiež ich uverejníme na našej webovej stránke www.brantnerfatra.sk a sociálnej sieti.

 

Frühlingswettbewerb im Altpapiersammeln

Vom 01. Mai 2019 bis zum 25. Mai 2019 organisiert die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH den Wettbewerb im Altpapiersammeln für die Kindergärten und Grundschulen sowohl aus der Stadt Martin und Vrútky, als auch aus umliegenden Dörfern. Die Ergebnisse des Wettbewerbs senden wir an alle am Wettbewerb teilgenommenen Schulen und wir veröffentlichen sie auch auf unserer Webseite www.brantnerfatra.sk und im Sozialnetz.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.