phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Starostlivosť o zeleň

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o zeleň, čo dáva predpoklady pre profesionálne vykonávanie služby. Naši zamestnanci sa už dlhé roky starajú o výsadbu, zakladanie a projektovanie verejnej zelene, spolu s jej každodennou údržbou. Stredisko starostlivosti o zeleň má kompletné technické vybavenie, ktoré spolu so skúsenosťami našich zamestnancov zaručujú profesionálnu starostlivosť o zeleň pre našich klientov. 

Služby spojené so starostlivosťou o zeleň zahŕňajú činnosti ako: 

  • projektovanie a zakladanie verejnej zelene,
  • výsadba zelených plôch a okrasných rastlín,
  • kvetinová výsadba a obnova parkov,
  • kosenie a dokášanie trávnatých plôch a ich údržba,
  • Orezávanie drevnatých porastov,

V prípade záujmu o naše služby v oblasti starostlivosti o zeleň nám zašlite objednávku.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.