phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Brantner Fatra

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. bola založená 10.12.1992 ako súkromná spoločnosť s účasťou mesta Martin. Jej založenie bolo výstupom projektu pre transformáciu bývalých technických služieb - príspevkovej organizácie na obchodnú spoločnosť, ešte pod názvom Ekopolis s.r.o., ktorá bola v r. 2005 premenovaná na Brantner Fatra s.r.o. Brantner Fatra je významným členom spoločností skupiny Brantner na Slovensku, poskytujúcim široký rozsah služieb pre mestá, obce, podnikateľskú sféru a občanov. Naším základným cieľom je orientácia na zákazníka, chápanie jeho potrieb, flexibilita pri poskytovaní služieb v nadväznosti na kvalitu a efektivitu, pri zachovaní a zveľaďovaní nášho životného prostredia.

 

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI SKUPINY BRANTNER

1936

História rakúskej firmy Brantner s hlavným sídlom v dolnorakúskom Kremsi začína v roku 1936, keď Walter Brantner sen., narodený v roku 1910, zakladá najprv taxikársku firmu a neskôr cestovnú kanceláriu ako aj prepravnú autobusovú firmu, ktorou organizuje výletné cesty do oblasti Wachau.

1960

Akvizícia  autobusovej firmy Kohl v Langenlois, ktorá vlastnila práva na nákladnú dopravu medzi Krems a St. Pölten, založenie cestovnej kancelárie v Kremse na Oberen Landstr., následne  vybudovanie cestovnej kancelárie s filiálkami  v Langenlois, Zwettl a St. Pölten.

1961

Pán Walter Brantner jun., narodený v roku 1940 vstupuje do otcovskej firmy a začína s postupným budovaním prepravnej firmy. Získanie prvého nákladného auta a kontinuálny rast prepravnej firmy, ktorá postupom času vytvorila prevádzky v Luxembursku, Aschaffenburgu a na Slovensku.

1976

O niekoľko rokov neskôr vzniká pod vedením Waltera Brantnera jun. obchodná vetva Odpadové hospodárstvo a Komunálne služby. Firma začína s odpadovohospodárskym spracovaním odpadu prvých obcí v Dolnom Rakúsku.

1991

Know – how a vízia firmy Brantner-Gruppe dali podnet k tomu, aby firma rozšírila svoju činnosť v oblastiach prepravy a logistiky, ako aj odpadového hospodárstva a Komunálnych služieb postupne do západnej i východnej Európy. Postupne boli založené dcérske spoločnosti v SRN, Luxembursku.

1992

Založenie dcérskych spoločností v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a v Čechách.

1994

Otvorenie triediacej linky na plasty vo Wölbling.

1997

Otvorenie centrály v Kremse (Brennaustraße) pre odvetvie odpadového hospodárstva.

2000

Bernd Brantner, narodený v roku 1977 vstupuje do firmy. Medzinárodná expanzia firmy Brantner-Gruppe do strednej a východnej Európy pokračuje i naďalej.

2004

V Chorvátsku, Slovinsku a Rumunsku vznikajú ďalšie joint ventures v oblasti prepravy a logistiky a odpadového hospodárstva. Cestovné kancelárie a autobusová preprava boli vyčlenené z Brantner - Gruppe. Akvizícia NUA Abfallwirtschaft  od spolkovej krajiny Dolné Rakúsko.

2007 

Založenie spoločnosti v Srbsku, postupné vybudovanie štyroch prevádzok v Srbsku.

2011 

Založenie prvej spoločnosti v Turecku pre oblasť Istanbul.

Súčasnosť

Vznik novej dcérskej spoločnosti v Poľsku. Dnes predstavuje firma Brantner-Gruppe, ktorá je stále vedená ako 100 %-ný rodinný podnik, 65 pobočiek, ktoré zamestnávajú viac ako 3 000 zamestnancov, má v nasadení približne 1 000 vozidiel a strojov, 14 skládok, 11 triediacich liniek, 9 kompostární  v Európe.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.