phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Mestá a obce

Harmonogramy vývozov odpadov miest a obcí 2024

Harmonogramy vývozov odpadov miest a obcí 2024

Mestá a obce | 22. December 2023
 
Zberný dvor

Zberný dvor

Mestá a obce | 06. August 2014

Zberný dvor Brantner Fatra, s.r.o., otváracie hodiny a prevádzka na Robotníckej ulici.

Vývoz odpadu

Vývoz odpadu

Mestá a obce | 06. August 2014

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. ponúka fyzickým osobám možnosť zabezpečenia odvozu vyseparovaného odpadu na zberný dvor na Robotníckej ...

Zneškodnenie odpadu

Zneškodnenie odpadu

Mestá a obce | 06. August 2014

Odpady, ktoré nie je možné materiálovo alebo energeticky zhodnotiť, stavebný a objemný odpad nad 500 kg sa zneškodňuje skládkovaním na ...

Zhodnotenie odpadu

Zhodnotenie odpadu

Mestá a obce | 06. August 2014

Služby, ktoré poskytujeme  v súvislosti so zhodnotením odpadov.

Čistenie mesta

Čistenie mesta

Mestá a obce | 06. August 2014

Našou dôležitou náplňou v meste Martin je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií počas celého roka a údržba ...

Verejné osvetlenie

Verejné osvetlenie

Mestá a obce | 29. August 2014

Naša spoločnosť má viac ako 20 ročné skúsenosti s údržbou verejného osvetlenia.

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Mestá a obce | 29. August 2014

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o zeleň, čo dáva predpoklady pre profesionálne vykonávanie ...

Zimná údržba

Zimná údržba

Mestá a obce | 29. August 2014

Počas zimných mesiacov naša spoločnosť zabezpečuje zimnú údržbu v meste Martin na základe schváleného Operačného plánu zimnej ...

Legislatívne služby

Legislatívne služby

Mestá a obce | 29. August 2014

Zoznam legislatívnych služieb.

Ako separovať

Ako separovať

Mestá a obce | 29. August 2014

ODPAD SEPARUJEME TRIEDENÍM DO ZBERNYCH KONTAJNEROV A ZBERNYCH VRIEC, KTORÉ SU OZNAČENÉ TROMI FARBAMI.

Prečo separovať

Prečo separovať

Mestá a obce | 29. August 2014

Separovaním odpadu dokážete odstrániť zo skládok až 31% odpadu.


Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.