phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

OZNAM

OZNAM

Dňa 1.11.2019 (sviatok všetkých svätých) bude zberný dvor ZATVORENÝ. V ostatné dni bude zberný dvor otvorený podľa otváracích hodín uverejnených na webovej stráne www.brantnerfatra.sk.

Vývoz komunálneho a separovaného odpadu bude dňa 1.11.2019 realizovaný podľa platných harmonogramov vývozu odpadov.

 

MITTEILUNG

Am 01.11. 2019 (Allerheiligen) wird der Sammelhof geschlossen sein. An anderen Tagen wird der Sammelhof je nach den auf der Webseite www.brantnerfatra.sk veröffentlichten Öffnungszeiten geöffnet sein.

Die Abfuhr der Kommunal- und Sortierabfälle wird am 01.11. 2019 nach den gültigen Harmonogrammen der Abfallabfuhr verlaufen.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.