phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

EXKURZIE

Aj v prvom polroku školského roka 2019/2020 nás navštívili žiaci zo základných škôl a strednej školy z mesta Martin, ako aj okolitých obcí. Na exkurziu prišli žiaci zo Základnej školy Belá Dulice, Obchodnej akadémie v Martine, Základnej školy J. Kronera a zo Základnej školy v Turčianskych Kľačanoch. Účastníkom exkurzie boli predstavené služby, ktoré naša firma ponúka. V krátkych videách žiaci videli, ako sa plastový odpad ďalej recykluje a ako prebieha recyklácia elektroodpadov. Neskôr sa na vlastné oči presvedčili, ako sa separovaný odpad triedi, ako funguje zberný dvor, a v neposlednom rade sa pozreli aj na skládku nie nebezpečného odpadu. Veríme, že exkurzia bola pre žiakov zaujímavá a budú separovať odpad omnoho viac ako doteraz.

 

Exkursionen

Auch im ersten Halbjahr des Schuljahres 2019/2020 besuchten uns die Schüler der Grundschulen und der Mittelschule sowohl aus der Stadt Martin, als auch aus umliegenden Dörfern. Auf Exkursion kamen die Schüler der Grundschule in Belá-Dulice, der Handelsakademie in Martin, der J.-Kroner-Grundschule und der Grundschule in Turčianske Kľačany. Den Teilnehmern der Exkursion wurden die Dienste, die unsere Gesellschaft anbietet, vorgestellt. In kurzen Videos sahen die Schüler, wie die Plastikabfälle weiter recycelt werden und wie die Verwertung der Elektroabfälle verläuft. Später überzeugten sie sich mit eigenen Augen, wie die Sortierabfälle weiter geteilt werden, wie der Sammelhof funktioniert, und zuletzt besuchten sie auch die Deponie für nicht gefährliche Abfälle. Wir glauben, dass die Exkursion für die Schüler interessant war und dass sie den Müll viel mehr trennen werden als bis jetzt.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.