phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Legislatívne služby

  • odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi,
  • spracovávanie programových a koncepčných materiálov a iných dokumentov v oblasti nakladania s odpadmi pre priemyselných klientov (POH),
  • prebratie všetkých legislatívnych povinností , hlásení,
  • vystavenie dokladov o zhodnotení a recyklácií.

V prípade záujmu o naše služby v legislatívnej oblasti nám zašlite objednávku.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.