phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zimná údržba

Počas zimných mesiacov naša spoločnosť zabezpečuje zimnú údržbu v meste Martin na základe schváleného Operačného plánu zimnej údržby.

Zimná údržba komunikácií zahŕňa nasledovné činnosti:

  • strojové pluhovanie komunikácií, odstavných plôch, parkovísk a areálov,
  • strojový posyp komunikácií, chodníkov, parkovísk a areálov,
  • frézovanie a odvoz snehu,
  • dočisťovanie nedostupných miest,
  • uskladnenie a zabezpečovanie posypového materiálu.

Služby zimnej údržby zabezpečujeme moderným strojovým vybavením a viacúčelovými mechanizmami s vyškolenými pracovníkmi a vhodným posypovým materiálom.

Po ukončení zimnej údržby je nevyhnutné vyčistenie komunikácií od nánosov posypového materiálu a taktiež zabezpečiť vyčistenie kanálových vpustí od týchto nánosov.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti zimnej údržby nám zašlite objednávku.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.