phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jarný zber papiera 2019 – výsledky

Jarný zber papiera 2019 – výsledky

V termíne od 1.5.2019 - 26.5.2019 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. už desiaty ročník súťaže v zbere papiera pre materské a základné školy v okrese mesta Martin. Do súťaže sa prihlásilo 17 škôl z mesta a okolitých obcí. Približne 3 100 žiakom sa podarilo vyzbierať takmer 67 000 kg papiera.

 

Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkým súťažiacim školám ďakujeme za úsilie a podporu žiakov počas zberu papiera a tešíme sa na jesenný zber papiera.

Výhercovia súťaže:

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100€:

ZŠ Turany (v množstve 11 310 kg)

 

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100€:

ZŠ s MŠ v Sklabini (v množstve 236,19 kg na 1 žiaka)

 

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva veľkú sladkú odmenu:

MŠ Bystrička (v množstve 2200kg)

 

Žiačka s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva originálny darček:

Timea Žuborová – z MŠ Bystrička (v množstve 2090 kg)

 

 

Altpapiersammeln im Frühling 2019 – Ergebnisse

Im Termin vom 01. Mai 2019 bis zum 26. Mai 2019 organisierte die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH schon den 10. Jahrgang des Wettbewerbs im Altpapiersammeln für die Kindergärten und Grundschulen im Bezirk der Stadt Martin. Zum Wettbewerb meldeten sich 17 Schulen aus der Stadt und aus umliegenden Dörfern an. Ungefähr 3100 Schüler sammelten fast 67 000 kg Altpapier auf.

Wir gratulieren den Gewinnern des Wettbewerbs und danken allen am Wettbewerb teilgenommenen Schulen für ihre Bemühung und Unterstützung der Schüler während des Altpapiersammelns. Wir freuen uns schon auf das Altpapiersammeln im Herbst.

Gewinner des Wettbewerbs:

Grundschule mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers, die die Schul- oder Sportsachen im Wert von 100 € gewinnt:

Grundschule in Turany (in der Menge von 11310 kg)

Grundschule mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers in Kilogramm pro Schüler, die die Schul- oder Sportsachen im Wert von 100 € gewinnt:

Grundschule mit Kindergarten in Sklabiňa (in der Menge von 236,19 kg pro Schüler)

Klasse mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers von allen Wettbewerbern, die eine große süße Belohnung gewinnt:

Kindergarten in Bystrička (in der Menge von 2200 kg)

Schülerin mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers von allen Wettbewerbern, die ein originelles Geschenk gewinnt:

Timea Žuborová, Kindergarten in Bystrička (in der Menge von 2090 kg)

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.