phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

NOVINKA – Precízny multifunkčný lokátor káblov a potrubí

Ponúkame profesionálne trasovanie inžinierskych sietí, jednoznačné potvrdenie trasovanej siete a lokalizáciu sond a porúch na kábloch. Túto službu vykonávame prostredníctvom multifunkčného lokátora RD8100. Zobrazenie dvoch veličín na displeji poskytuje rýchlo veľkú istotu trasovania správneho vedenia. Lokátor účinne filtruje rušenie, čo umožňuje jeho použitie aj v miestach s nadmernými rušivými signálmi. V prípade záujmu nás kontaktujte na fatra@brantner.sk alebo na telefónnom čísle 043 42 11 333.

 

Neuigkeit – Genaues multifunktionelles Kabel- und Rohrortungsgerät

Wir bieten die professionelle Trassierung von Ingenieurnetzen, die eindeutige Bestätigung des trassierten Netzes und die Sonden- und Kabelfehlerlokalisierung an. Diesen Dienst üben wir mittels des multifunktionellen Ortungsgerät RD 8100 aus. Die Darstellung zweier Größen auf dem Display bietet schnell große Sicherheit der Trassierung der richtigen Leitung. Das Ortungsgerät filtriert wirksam Störungen, was auch seine Ausnutzung auf den Orten mit übermäßigen Störsignalen ermöglicht. Im Falle Ihres Interesses kontaktieren Sie uns per E-Mail fatra@brantner.sk oder unter der Telefonnummer 043/42 11 333.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.