phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Verejné osvetlenie

Naša spoločnosť má viac ako 20 ročné skúsenosti s údržbou verejného osvetlenia. Moderné osvetlenie v mestách a obciach prináša do nočných ulíc a ciest bezpečnosť a  vytvára obraz mesta. Základným dôvodom obnovy verejného osvetlenia je predovšetkým zníženie energetickej náročnosti, zvýšenie kvality osvetlenia, výrazné zníženie nákladov na prevádzku a údržbu. V roku 2006 bola našou spoločnosťou realizovaná kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Martin.

Činnosti, ktoré zabezpečujeme v súvislosti s verejným osvetlením:

 • budovanie nových sietí verejného osvetlenia /siete, stožiare, svietidlá/,
 • revízie osvetlenia, rekonštrukcie osvetlenia,
 • elektrikárske práce vnútorných osvetlení hál a ďalších objektov,
 • elektroinštalačné práce všetkého druhu do 1000 V,
 • vyhľadávanie a odstraňovanie porúch /skratov/ na elektrických rozvodoch v zemi,
 • vytyčovanie trás verejného osvetlenia pre účely stavebného konania pomocou lokalizátora rozvodov,
 • zabezpečovanie prác vo výškach (do 22 m) vysokozdvižnými plošinami,
 • montáže transparentov, billboardov, pútačov,
 • pilčícke práce,
 • inštalácia vianočnej a inej výzdoby, osvetlenie budov a parkov,
 • prenajímanie montážnej plošiny aj s vodičom.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti verejného osvetlenia nám zašlite objednávku.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.