phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

ZBER VIANOČNÝCH STROMČEKOV

Zber vianočných stromčekov

Aj začiatkom roka 2019 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. zabezpečila zber a odvoz vianočných stromčekov. Obyvatelia mesta mali možnosť ukladať stromčeky ku stanovištiach zberných nádob alebo ich odovzdať bezplatne na zbernom dvore. Zber prebiehal v mesiacoch január a február, kedy sa vyzbieralo približne 30 ton stromčekov, ktoré sa energeticky zhodnotili. Vďaka Vám sme ich mohli ekologicky spracovať.

Sammeln von Weihnachtsbäumen

Auch am Anfang des Jahres 2019 hat die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH das Sammeln und die Abfuhr von Weihnachtsbäumen gesichert. Die Einwohner der Stadt hatten die Möglichkeit, die Weihnachtsbäume an die Standorte der Sammelbehälter zu legen oder sie kostenlos im Sammelhof abzugeben. Das Sammeln ist in den Monaten Januar und Februar verlaufen, wann ungefähr 30 Tonnen Weihnachtsbäume aufgesammelt wurden, die energetisch verwertet wurden. Dank Ihnen konnten wir sie ökologisch verarbeiten.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.