phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Vývoz odpadu

Naša spoločnosť zabezpečuje služby v odpadovom hospodárstve taktiež pre priemyselných, obchodných a živnostenských zákazníkov. V oblasti priemyselných odpadov ponúkame kompletný servis. Na účely zberu, prepravy a nakladania s týmito odpadmi využívame modernú a efektívnu zvozovú techniku, veľkokapacitné kontajnery, lisovacie kontajnery a iné špeciálne zberné nádoby.

Služby, ktoré poskytujeme  v súvislosti s vývozom odpadu:

  • zabezpečenie zberových nádob,
  • zabezpečenie zberovej techniky,
  • zabezpečenie logistiky,
  • zabezpečenie manipulačnej techniky,
  • personálne zabezpečenie.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti vývozu odpadu nám zašlite objednávku.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.