phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

UPRACME MARTIN

Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. je partnerom akcie UPRACME MARTIN, ktorá sa bude konať už zajtra 27.4.2019 od 9:00 hod. Pre účastníkov akcie zabezpečíme vrecia na odpad. Po skončení akcie odpad odvezieme a následne zhodnotíme, poprípade zneškodníme. Zraz bude o 9:00 hod. v Jedľovinách pri konečnej zástavke MHD, pri Malej Hore oproti Matre, na parkovisku pri zimnom štadióne a v Záturčí za ZŠ A. Stodolu.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.