phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zametanie po zimnej údržbe

Každoročne po ukončení zimnej údržby dňom 15.3. spoločnosť Brantner Fatra čistí cesty a chodníky od posypového materiálu.
Tento rok sme na základe požiadavky primátora mesta začali so zametaním mesta už 7.3.2019. Boli vyčistené tieto ulice: Nováková, Bernoláková, N. Hejnej, Stavbárska, Pešia zóna. Dnes pokračujeme očistou komunikácií na Ul. Podhájskej a Záturčianskej.
Harmonogram očisty v ostatných mestských častiach zverejníme v najbližších dňoch na našom webe http://www.brantnerfatra.sk/sk

Fegen nach der Winterinstandhaltung

Alljährlich nach der Beendigung der Winterinstandhaltung am 15. März reinigt die Gesellschaft Brantner Fatra die Straßen und Fußgängerwege vom Streugut. Dieses Jahr haben wir aufgrund der Anforderung vom Bürgermeister der Stadt mit dem Fegen der Stadt schon am 07. März 2019 begonnen. Diese Straßen wurden gereinigt: Novákova, Bernolákova, N. Hejnej, Stavbárska, Fußgängerzone. Heute setzen wir die Reinigung der Verkehrswege in der Podhájska- und Záturčianska-Straße fort. Das Harmonogramm der Reinigung in anderen Stadtteilen veröffentlichen wir in den nächsten Tagen auf unserer Webseite http://www.brantnerfatra.sk/sk.

  

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.