phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jesenný zber papiera 2019 – výsledky

V termíne od 1.10.-25.10.2019 vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. súťaž v zbere papiera pre materské a základné školy v okrese mesta Martin. Do súťaže sa zapojilo 11 škôl z mesta a okolitých obcí. Zhruba 2600 žiakom sa podarilo vyzbierať približne 37 000kg papiera.

Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkých súťažiacim ďakujeme za úsilie a podporu žiakov počas zberu papiera a tešíme sa na jarný zber.

Výhercovia súťaže:

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100€:
Základná škola F. Hrušovského, Kláštor pod Znievom (v množstve 10 130 kg)

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100€:
ZŠ s MŠ v Sklabini (v množstve 107,83 kg na 1 žiaka)

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva veľkú sladkú odmenu:
Základná škola F. Hrušovského - 6.B (v množstve 1792,5kg)

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva originálny darček:
Michal Sunka – ZŠ F. Hrušovského (v množstve 1006,1kg)

 

Altpapiersammeln im Herbst 2019 – Ergebnisse

Im Termin vom 01. Oktober bis zum 25. Oktober 2019 organisierte die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH den Wettbewerb im Altpapiersammeln für die Kindergärten und Grundschulen im Bezirk der Stadt Martin. Zum Wettbewerb meldeten sich 11 Schulen aus der Stadt und aus umliegenden Dörfern an. Ungefähr 2600 Schülern gelang es etwa 37000 kg Altpapier aufzusammeln.

Wir gratulieren den Gewinnern des Wettbewerbs und danken allen am Wettbewerb teilgenommenen Schulen für ihre Bemühung und Unterstützung der Schüler während des Altpapiersammelns. Wir freuen uns schon auf das Altpapiersammeln im Frühling.

Gewinner des Wettbewerbs:

Grundschule mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers, die die Schul- oder Sportsachen im Wert von 100 € gewinnt:

Grundschule von F. Hrušovský, Kláštor pod Znievom (in der Menge von 10130 kg)

Grundschule mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers in Kilogramm pro Schüler, die die Schul- oder Sportsachen im Wert von 100 € gewinnt:

Grundschule mit Kindergarten in Sklabiňa (in der Menge von 107,83 kg pro Schüler)

Klasse mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers von allen Wettbewerbern, die eine große süße Belohnung gewinnt:

Klasse 6. B, Grundschule von F. Hrušovský (in der Menge von 1792,5 kg)

Schüler mit der größten Menge des aufgesammelten Altpapiers von allen Wettbewerbern, der ein originelles Geschenk gewinnt:

Michal Sunka, Grundschule von F. Hrušovský (in der Menge von 1006,1 kg)

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.