phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Čistenie mesta

Našou dôležitou náplňou v meste Martin je starostlivosť o čistotu a zjazdnosť miestnych komunikácií počas celého roka a údržba verejných priestranstiev, ktorá zahŕňa priebežné ručné i strojné čistenie komunikácií, chodníkov, parkov, zastávok, schodov, podchodov, autobusového nástupišťa a pod.

Služby v letnej údržbe komunikácií zahŕňajú nasledovné činnosti:

  • ručné a strojové čistenie komunikácií a verejných plôch,
  • ručné a strojové zametanie komunikácií a verejných plôch,
  • kropenie komunikácií,
  • ručné a strojové čistenie kanálových vpustí,
  • čistenie komunikácií od lístia,
  • celoročné kosenie plôch popri komunikáciách.

V prípade záujmu o naše služby v oblasti čistenia mesta nám zašlite objednávku.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.