phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Deň Zeme 2019 - pozvánka

Pri príležitosti Dňa Zeme organizujeme v spolupráci s mestom Martin, OC Tulip a spoločnosťou Ecco Slovakia a.s. podujatie pre žiakov základných škôl z okresu Martin. Súťaž sa bude konať dňa 25.4.2019 o 9:00 hod. v OC Tulip. 
Pre deti bude pripravený botahý program. Žiaci si môžu otestovať vedomosti v rôznych kvízoch s environmentálnou témou. Diela ktoré žiaci vytvoria budú prezentované, vyhodnotené a následne aj ocenené. 
Žiaci budú súťažiť v dvoch kategóriách:
1. Ríša zvierat – 2D dielo – pre 1. stupeň
2. Môj Martin, moje mesto – 3D dielo – 2. stupeň

Tag der Erde 2019 – Einladung
Anlässlich des Tages der Erde bereiten wir in Zusammenarbeit mit der Stadt Martin, mit dem Einkaufszentrum Tulip und mit der Gesellschaft Ecco Slovakia AG eine Veranstaltung für die Schüler der Grundschulen im Bezirk Martin vor. Der Wettbewerb wird am 25. April 2019 um 9:00 Uhr im Einkaufszentrum Tulip stattfinden.
Für die Kinder wird ein reiches Programm vorbereitet sein. Die Schüler können ihre Kenntnisse in verschiedenen Quizzen mit environmentalen Themen testen. Die Werke, die die Schüler schaffen werden, werden präsentiert, ausgewertet und anschließend mit Preisen ausgezeichnet sein. 
Die Schüler werden sich um Preise in zwei Kategorien bewerben:
1. Tierreich (1. Stufe) – 2D Werk
2. Mein Martin, meine Stadt (2. Stufe) – 3D Werk

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.