phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Odpady

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Odpady | 07. August 2014

Odvoz odpadu je jedna zo základných služieb Brantner Fatra.Zabezpečujeme ho nasledovne

Systém zberu odpadu

Systém zberu odpadu

Odpady | 07. August 2014

Systém zberu odpadu sa realizuje v niekoľkých fázach od zberu odpadu v domácnostiach až po expedíciu do recyklačných závodov, kde sa ...

Uloženie odpadu

Uloženie odpadu

Odpady | 27. August 2014

Spoločnosť Brantner Fatra prevádzkuje zariadenie na zneškodňovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, v časti Kalnô.

Chráňme prírodné zdroje

Chráňme prírodné zdroje

Odpady | 27. August 2014

V odpadoch, ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky spracovať a využiť znovu.


Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.