phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Priemysel

Obchod

Obchod

Priemysel | 06. August 2014

Dlhoročné know-how a odborné kompetencie, ako aj neustály vývoj technológii a kontinuálneho vzdelávania expertov odpadového ...

Vývoz odpadu

Vývoz odpadu

Priemysel | 06. August 2014

Naša spoločnosť zabezpečuje služby v odpadovom hospodárstve taktiež pre priemyselných, obchodných a živnostenských zákazníkov. 

Zneškodnenie odpadu

Zneškodnenie odpadu

Priemysel | 06. August 2014

Odpady, ktoré nie je možné materiálovo alebo energeticky zhodnotiť  sa zneškodňuje skládkovaním na skládke nie nebezpečných odpadov ...

Zhodnotenie odpadu

Zhodnotenie odpadu

Priemysel | 06. August 2014

Služby, ktoré poskytujeme v súvislosti so zhodnotením odpadov.

Čistenie priemyselných plôch

Čistenie priemyselných plôch

Priemysel | 06. August 2014

Služby čistenia priemyselných plôch.

Osvetlenie

Osvetlenie

Priemysel | 29. August 2014

Naša spoločnosť má viac ako 20 ročné skúsenosti s údržbou osvetlenia.

Starostlivosť o zeleň

Starostlivosť o zeleň

Priemysel | 29. August 2014

Spoločnosť Brantner Fatra, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti v starostlivosti o zeleň, čo dáva predpoklady pre profesionálne vykonávanie ...

Zimná údržba

Zimná údržba

Priemysel | 29. August 2014

Počas zimných mesiacov naša spoločnosť zabezpečuje zimnú údržbu v areáloch priemyselných klientov na základe objednávky alebo ...

Legislatívne služby

Legislatívne služby

Priemysel | 29. August 2014

Odborné poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi.

Referencie

Referencie

Priemysel | 29. August 2014

Firma s ktorými spolupracujeme.


Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.