phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

JESENNÁ OČISTA V MESTE MARTIN

JESENNÁ OČISTA V MESTE MARTIN

Aj počas jesenných mesiacov budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery vo všetkých mestských častiach.

Jesenná očista v meste Martin sa uskutoční v termíne od 6.9.2019 do 11.11.2019. Po všetkých mestských častiach bude v priebehu očisty rozmiestnených celkom 194 veľkokapacitných kontajnerov. Kontajnery budú rozmiestnené podľa schváleného harmonogramu, ktorý nájdete na konci článku. Túto službu môžu občania využiť bezplatne.

Kontajnery budú v jednotlivých mestských častiach umiestnené vždy v piatok v poobedňajších hodinách. Odvoz kontajnerov a dočistenie okolia bude vykonané vždy v pondelok. Ako prví budú môcť veľkokapacitné kontajnery využiť v piatok 6.septembra 2019 obyvatelia mestskej časti Záturčie.

Čo MÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov?

• objemný odpad ako nábytok (skrine, sedačky), koberce, umývadlá, a pod.

Čo NEMÔŽEME vkladať do veľkokapacitných kontajnerov?

• elektroodpad z domácnosti (práčky, chladničky a mrazničky, televízory, počítače, monitory, žiarivky, vysávače, mikrovlnky, žehličky, svietidlá, atď.),

• odpad s obsahom škodlivín (farby, kyseliny, rozpúšťadlá, batérie a akumulátory, motorové oleje),

• odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre),

• ostatný odpad (šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice),

• drobný stavebný odpad.

Elektroodpad z domácnosti, odpad s obsahom škodlivín, odpad zo záhrad a ostatný odpad môžu občania odovzdať bezplatne v zbernom dvore Brantner Fatra s.r.o. na ul. Robotníckej 20, Martin.

 

Herbstabfallreinigung in der Stadt Martin

Auch während der Herbstmonate werden in allen Stadtteilen große Abfallsammelbehälter platziert werden.

Die Herbstabfallreinigung in der Stadt Martin wird im Termin vom 06.09. 2019 bis zum 11.11. 2019 stattfinden. In allen Stadtteilen werden während der Abfallreinigung nach dem genehmigten Harmonogramm, das Sie am Ende des Artikels finden, insgesamt 194 Großbehälter platziert werden. Diesen Dienst können die Bürger kostenlos ausnutzen.

Die Behälter werden in einzelnen Stadtteilen immer freitags in den Nachmittagsstunden platziert werden. Die Abfuhr der Behälter und die Nachreinigung der Umgebung werden immer montags durchgeführt werden. Am Freitag 06. September 2019 werden die Bewohner des Stadtteiles Záturčie als die ersten die Großbehälter ausnutzen können.

Was DÜRFEN wir in die Großbehälter hineinwerfen?

• sperrige Abfälle wie Möbel (Schränke, Sitzgarnituren), Teppiche, Waschbecken, u. a.

 Was DÜRFEN wir in die Großbehälter nicht hineinwerfen?

• Elektroabfälle aus dem Haushalt (Waschmaschinen, Kühl- und Gefrierschränke, Fernseher, Computer, Monitore, Glühlampen, Staubsauger, Mikrowellen, Bügeleisen, Leuchtkörper, usw.),

• schädliche Abfälle (Farben, Säuren, Lösungsmittel, Batterien und Akkumulatoren, Motoröle),

• Gartenabfälle (Gras, Blätter, Zweige),

• sonstige Abfälle (Kleidung, Speiseöle, Kartonschachteln),

• kleine Bauabfälle.

Elektroabfälle aus dem Haushalt, schädliche Abfälle, Gartenabfälle und sonstige Abfälle können die Bürger im Sammelhof Brantner Fatra GmbH in der Robotnícka-Straße 20 in Martin kostenlos abgeben.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.