phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

ZBER NEPOTREBNÉHO DREVENÉHO NÁBYTKU POKRAČUJE AJ V ROKU 2019

Odvezieme Vám nepotrebný drevený nábytok spred rodinného domu.
Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. v priebehu mesiaca júl uskutoční zber nepotrebného dreveného nábytku v meste Martin spred rodinných domov. Nepotrebný drevený nábytok treba vyložiť deň pred zvozom. Zber bude prebiehať v čase od 6:00 hod. do 14:30 hod. v zmysle platného harmonogramu uvedeného na konci článku. 
Nevykladať:
• matrace
• sklenené časti nábytku

Zmena termínu vyhradená.

 

Das Sammeln von unnötigen Holzmöbeln setzt auch im Jahr 2019 fort

Wir fahren Ihre unnötigen Holzmöbel vor Ihrem Familienhaus ab.

Die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH wird im Laufe des Monats Juli das Sammeln von unnötigen Holzmöbeln vor Familienhäusern in der Stadt Martin durchführen. Es ist nötig, die unnötigen Holzmöbel einen Tag vor der Abfuhr vor das Haus zu legen. Das Sammeln wird in der Zeit von 6:00 bis 14:30 Uhr im Sinne des gültigen am Ende des Artikels angeführten Harmonogramms verlaufen.

Wir sammeln keine:

• Matratzen

• Glasteile von Möbeln

Die Terminänderung ist vorbehalten.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.