phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zimná údržba v plnom prúde

Komunikácie zjazdné a posypané

Po víkendovej snehovej nádielke sú komunikácie zjazdné a priebežne posýpané. Podľa operačného plánu zimnej údržby sú mestské komunikácie podľa dôležitosti rozdelené do 4. kategórií. Práve kategórie určujú prioritu a časový interval pri odstraňovaní a zmierňovaní dôsledkov zimy. Ako prvé musia byť vždy upravené dôležité tepny, čo sú spojovacie cesty s hromadnou dopravou, prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam, trasy hasičských vozidiel, obslužné a zásobovacie komunikácie. 

Chodníky odhrnuté a posypané

Zatiaľ čo pri hustom snežení, ktoré nás zasiahlo pred pár dňami sa povrch chodníkov len pluhoval, pri mrazoch sa automaticky pristupuje k posypu soľou resp. inertným materiálom (kamennou drťou). Chodníky v úsekoch priechodov pre chodcov a zastávok MHD sa z dôvodu bezpečnosti občanov dočisťujú a posýpajú navyše aj ručne. Aj chodníky v meste sa v rámci výkonu zimnej údržby rozdeľujú do 3. kategórií. Problematické z pohľadu zimnej údržby sú tie chodníky, ktoré sú úzke a vozidlo by mohlo poškodiť napr. ploty, či pri chodníkoch zaparkované automobily.

Odstránili sme polámané stromy

Po víkendovej snehovej kalamite a silnému vetru bolo nahlásených niekoľko spadnutých stromov a polámaných konárov. Hneď po nahlásení sa operatívne začalo z ich odstraňovaním a následným odvozom. Aby sa predišlo škodám na majetku či zdraví občanov sa na mnohých miestach za pomoci plošiny pristúpilo hneď aj k orezaniu nalomených či prasknutých vetiev a konárov.

Zastávky odhrnuté a posypané

Prvoradá je bezpečnosť a zdravie nás všetkých, práve z tohto dôvodu sa údržba všetkých zastávok MHD zabezpečuje nie len za pomoci strojovej techniky ale i prostredníctvom ručných čističov. Tí upravujú najmä plochy pod prístreškami a v zime kritické úseky okolo obrubníkov. To všetko, aby ľudia mohli do autobusov bezpečne nastupovať a vystupovať. Rovnako ako komunikácie a chodníky sa i zastávky pravidelne posýpajú inertným materiálom.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.