phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Strojová očista komunikácií a chodníkov 21.3.2023

V utorok 21.3.2023

STRED – očista bude strojová očista realizovaná na uliciach:

Nám.S.H.Vajanského

Námestie SNP

ul. Novákova

ul. Sokolíka

Štúrovo nám.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.