phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

V súťaži Jesenný zber papiera 2023, ktorú vyhlásila spoločnosť Brantner Fatra vyzbierali deti krásnych 36 860 kg papiera, čo je o 10 t viac v porovnaní s jarným zberom. Do zberu sa zapojilo 16 škôl z Martina, Vrútok, Turian a okolitých obcí. Všetkým školám, deťom i rodičom aj touto cestou ešte raz ďakujeme. Odovzdaný papier pôjde na ďalšie zhodnotenie a tým spolu prispievame k ochrane životného prostredia. Konkrétne k ochrane prírody a stromov.
Výhercovia súťaže:
ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhrala hotovosť na školské alebo športové potreby v hodnote 100€:
ZŠ Turany (6 660,00 kg)
ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhrala hotovosť na školské alebo športové potreby v hodnote 100€:
ZŠ A. Masarykovej, Bystrička (162 kg na 1 žiaka)
Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhrala veľkú sladkú odmenu (tortu) a 100€ poukážku od partnera súťaže spoločnosti Möbelix:
Štvrtáci zo ZŠ A. Masarykovej, Bystrička (2349 kg)
Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorý vyhral 50€ poukážku do predajní NAY Elektrodom a 50€ poukážku do kníhkupectiev Martinus a darčekové predmety našej spoločnosti:
Žiak 3.A zo ZŠ Turany (1545 kg)
Z každej zapojenej školy sme ocenili jedného žiaka, ktorý doniesol najviac kilogramov. Každý žiak dostal 50€ poukážku do predajní NAY Elektrodom a darčekové predmety spoločnosti Brantner Fatra. Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkým súťažiacim ďakujeme za úsilie, ktoré vynaložili počas zberu papiera a tešíme sa na ďalší spoločný zber.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.