phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Navštívili nás....

Na osvetu a propagáciu separovaného zberu kladie spoločnosť veľký dôraz a zameriava sa hlavne na deti a mládež. Aj preto, organizujeme exkurzie a žiakom ukazujeme chod a prevádzku spoločnosti. Tento týždeň nás navštívili šiestaci a ôsmaci zo základnej školy J. Krónera.

Žiaci videli ako sa triedia plasty a papier na separačnej linke, expedičný sklad, ako funguje zberný dvor, dozvedia sa o recyklácii elektroodpadu a v neposlednom rade sa zastavíme pri skládke nie nebezpečného odpadu. Je príjemné vedieť, že mladá generácia má záujem o environmentálne vzdelávanie a ochranu prírody a do spoločnosti Brantner Fatra chodí s množstvom otázok. Veríme, že exkurzie boli pre žiakov zaujímavé a poučné a po tejto skúsenosti odpad triedia ešte viac ako doteraz. 

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.