phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Deň ZEME 2023 pozná svojich víťazov!

Deň Zeme 2023 v Martine, podujatie ktoré zapísalo už svoje 13-te pokračovanie. Do súťaže, výsledkom ktorej bola "Prvá recyklovaná ZOO v Martine", sa zapojilo 114 žiakov z 12-tich základných škôl, v zložení 19 šesťčlenných súťažných tímov. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. Žiaci 1. – 4. ročníka tvorili 2D diela na tému „Strom je môj dom“ a žiaci druhého stupňa mali vytvoriť 3D obraz „3D model zvieraťa“. Ako každý rok aj teraz sme hodnotili predovšetkým originalitu, kreativitu a rôznorodosť použitých materiálov. Všetky diela boli jedinečné a skutočne krásne.
Víťazmi súťaže sa stali:
V I. kategórii:
1. miesto – ZŠ Jozefa Kronera 
2. miesto – ZŠ Hurbanova
3. miesto – SZŠ Tomáša Zanovita
V II. kategórii:
1. miesto – ZŠ Hurbanova
2. miesto – ZŠ s MŠ, J.V. Dolinského
3. miesto – Evanjelická spojená škola
Udelili sme však aj špeciálnu cenu poroty, ktorú si zaslúžene odniesla SZŠ Bagarova.
Výhercom gratulujeme. 
Spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. chce ešte poďakovať všetkým školám a žiakom za ich účasť na už tradičnom podujatí venovanom našej planéte. Veríme, že o rok sa stretneme opäť !!!

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.