phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Víťazi Jarného zberu papiera 2023

Do súťaže sa zapojilo 11 škôl z mesta a okolitých obcí. Všetkým súťaženia chtivým sa tento rok podarilo vyzbierať takmer 25 763 kg papiera.

Výhercovia súťaže:

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100€:

ZŠ Sučany ( v množstve 4200 kg)

ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100€:

ZŠ s MŠ Sklabiňa (v množstve 69 kg na 1 žiaka)

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva veľkú sladkú odmenu:

MŠ Turany – VIII.B (v množstve 1730,5 kg)

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva 50€ poukážku do Nay a 50€ poukážku do Dráčika a reklamné predmety spoločnosti:

Žiačka MŠ Turany (v množstve 1366,5 kg)

Z každej zapojenej školy sme ocenili jedného žiaka, ktorý doniesol najviac kilogram, Každý dostal 50€ poukážku do Nay a reklamné predmety spoločnosti Brantner.

Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkých súťažiacim ďakujeme za úsilie, ktoré vynaložili počas zberu papiera a tešíme sa na ďalší zber.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.