phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zavlažovacie vaky využívajú aj v Dolnom Kalníku

Systém zavlažovacích vakov, ktorý si objednala obec sme použili aj pri novej výsadbe drevín v Dolnom Kalníku. Záleží nám na tom, aby sa všetky stromy ujali a darilo sa im. Nový zavlažovací systém, ktorý funguje na princípe kvapôčkovej závlahy, cielene privedie vodu až ku koreňom. Dlhodobo udrží stromy vitálne a podporí ich rast. Ide o systém „samozavlažovacích vakov“, ktoré sú umiestnené priamo u päty stromu. Vak má objem 75l a v rozsahu 5-8 hodín postupne uvoľňuje vodu, pričom nedochádza k jej odparovaniu. Voda do vakov sa dopĺňa raz za 2-3 dni, podľa potreby. Mať zelenšie okolie, podporiť stromy a ich rast je cieľom nás všetkých

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.