phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jesenný zber papiera 2022 – výsledky

Od septembra do 18.novembra 2022 bol vyhlásený už 11. ročník súťaže v zbere papiera pre materské, základné a stredné školy v okrese mesta Martin. Do súťaže sa zapojilo 11 škôl z mesta a okolitých obcí. Viac ako 2600 žiakom sa podarilo vyzbierať takmer 23 000 kg papiera.
 
Výhercovia súťaže:
ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100€:
ZŠ Turany ( v množstve 5 781 kg)
 
ZŠ s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka, ktorá vyhráva školské alebo športové potreby v hodnote 100€:
ZŠ A. Msarykovej Bystrička (v množstve 29 kg na 1 žiaka)
 
Trieda s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva veľkú sladkú odmenu:
ZŠ Turany – VIII.A (v množstve 637 kg)
 
Žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera zo všetkých súťažiacich, ktorá vyhráva 50€ poukážku na Nay a 50€ poukážku do Martinus a reklamné predmety spoločnosti:
Žiačka zo ZŠ a MŠ Podhájska (v množstve 442 kg)
 
Z každej zapojenej školy sme ocenili žiakov, ktorý doniesli v tej škole najviac. Žiaci dostali 50€ poukážku do Nay a reklamné predmety spoločnosti Brantner.
 
Výhercom súťaže gratulujeme. Všetkých súťažiacim ďakujeme za úsilie, ktoré vynaložili počas zberu papiera a tešíme sa na ďalší zber.
 
 
 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.