phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram II. kosby v meste Martin 2023

Od 1.8.2023 začíname s II. kosbou v meste Martin. Kosba bude prebiehať v zmysle harmonogramu, ktorý schválilo Mesto Martin.
Harmonogram II. kosby v meste Martin je orientačný. Vykonávanie prác spojených s kosením verejnej zelene v meste Martin je ovplyvnené najmä počasím.
O priebehu kosby Vás budeme priebežne informovať.
 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.