phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Začíname so zberom BIO odpadu!

Vývoz bude realizovaný 1x týždenne.
Za biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa považuje odpad zo zelene
 • tráva
 • lístie
 • kvety
 • burina
 • zelenina a ovocie vrátane šupiek
 • konáriky zo stromov do priemeru 1 cm a dĺžky 10 cm
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad nesmie obsahovať:
 • mäso
 • zvyšky jedla
 • potraviny
 • uhynutú zver
 • škrupiny z vajec
 • kamene
 • potravinové obaly
Nádobu je potrebné vyložiť jeden deň pred zvozom.
 
Na zberný dvor Brantner Fatra s.r.o., Robotnícka 20, Martin je možné doviesť okrem trávy, lístia, kvetov aj kmene a konáre stromov rôznej veľkosť.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.