phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Pozvánka na Deň Zeme

V rámci súťažného projektu „Prvá recyklovaná ZOO v Martine“ sa bude súťažiť v dvoch kategóriách:
Žiaci I. stupňa budú tvoriť 2D obraz – Strom je môj dom
Žiaci II: stupňa budú tvoriť 3D dielo - Model zvieraťa
Navyše bude pre deti pripravený bohatý environmentálne ladený sprievodný program.
Súťažou a ocenením najkreatívnejších v tento deň však nič neskončí! Vytvorené umelecké diela totiž budú od 26.04. do 03.05.2023 vystavené v OC Galéria, kde za ne bude môcť hlasovať široká verejnosť. Hlasovanie bude ukončené 03.05.2023 o 12:00 hod. Následne budú výsledky zverejnené a víťazi budú ocenení.
Už tradičné podujatie organizujeme v spolupráci s mestom Martin a OC Galéria.
Tešíme sa na Vás!
 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.