phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jarný zber papiera v školách

Do súťaže o zaujímavé ceny sa môžu zapojiť materské, základné i stredné školy.

Súťaží sa v kategóriách:

Škola s najväčším množstvom nazbieraného papiera

Škola s najväčším množstvom nazbieraného papiera v kg na jedného žiaka

(kritérium vhodné pre menšie školy)

Trieda s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera z každej školy

Žiak s najväčším množstvom nazbieraného starého papiera zo všetkých súťažiacich

Výsledky súťaže budú zaslané všetkým súťažiacim školám a tiež budú zverejnené na našej webovej stránke www.brantnerfatra.sk a sociálnej sieti.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.