phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Strojová očista a zber lístia

Súbežne so strojovou očistou sa bude vo všetkých mestských častiach vykonávať aj zber a odvoz lístia. S komplexnou jarnou očistou začíname už v pondelok 20.3.2023 v mestskej časti Stred.

O konkrétnych uliciach, kde a kedy sa bude očista vykonávať Vás budeme denne informovať.

 

V pondelok 20.3.2023 začíname:

MČ STRED – očista bude realizovaná na uliciach:

29. augusta

Daxnerova

Divadelná

M. R. Štefánika

Moskovská

 

Zametanie komunikácií bude začínať cca od 09:00 hod. ráno.

Zber lístia bude realizovaný po mestských častiach. Začne sa v mestskej časti Stred. Termín pre ďalšiu mestskú časť budeme upresňovať operatívne na základe reálneho vývoja zberu lístia a meteorologických predpovedí, ktoré môžu zber značne ovplyvniť.

Strojová očista komunikácií ako aj zber lístia sa vykonáva na základe objednávky mesta Martin. Spôsob očisty, konkrétne lokality i jednotlivé harmonogramy sú odsúhlasené mestom Martin.

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.