phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Jesenná očista - rozmiestnenie VKK

Kontajnery budú pristavené na presne určené stanovištia od 11.00 hod.

Konkrétne miesta ako aj časový harmonogram nájdete v priloženom PDF súbore na konci článku.

Do kontajnerov VKLADÁME:

  • objemný odpad – nábytok (skrine, sedačky, stoličky, kreslá, postele), koberce, dvere, matrace, umývadlá...

Do kontajnerov NEVKLADÁME:

  • elektroodpad z domácností (chladničky, mrazničky, televízory, žehličky ...apod.),
  • odpad s obsahom škodlivín (farby, kyseliny, rozpúšťadlá...apod.)
  • odpad zo záhrad (tráva, lístie, konáre)
  • ostatný odpad (šatstvo, jedlé oleje, kartónové krabice),
  • drobný stavebný odpad.

Elektroodpad z domácností, odpad s obsahom škodlivín, odpad zo záhrad a ostatný odpad môžu občania odovzdať bezplatne v Zbernom dvore Brantner Fatra, s.r.o. na ul. Robotníckej 20, v Martine.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.