phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Harmonogram kosby mesta Martin

Mesto Martin schválilo harmonogram I. kosby po mestských častiach. Začiatok prác bol harmonogramom stanovený na pondelok 15.05.2023.
  1. Stred: 15.05.2023 – 30.05.2023
  2. Ľadoveň: 31.05.2023 – 06.06.2023
  3. Jahodníky: 07.06.2023 – 08.06.2023
  4. Podháj - Stráne: 09.06.2023 – 13.06.2023
  5. Záturčie: 14.06.2023 – 15.06.2023
  6. Sever: 16.06.2023 – 23.06.2023
  7. Košúty I. a II.: 26.06.2023 – 29.06.2023
  8. Priekopa: 30.06.2023 – 07.07.2023
Harmonogram I. kosby v meste Martin je orientačný. Vykonávanie prác spojených s kosením verejnej zelene v meste Martin bude ovplyvnené najmä počasím a výškou trávy.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.