phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Strojová očista MČ Podháj - Stráne

Vo štvrtok 13.04.2023 budeme pokračovať so strojnou očistou v MČ Podháj, Stráne – očista bude realizovaná na uliciach:

S.Chalupku

Čulenova

Halašova

M.Poláka

Pivovarská

Schmidtova

Š.Kunu

Fatranská

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.