phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Zametanie po zimnej údržbe

Každoročne po skončení zimnej údržby dňom 15.3. spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. čistí cesty a chodníky od posypového materiálu.

V roku 2020 tomu nebude inak a od pondelka 16.3.2020 sa na základe požiadavky mesta Martin začne so zametaním mestských ciest a chodníkov v každej mestskej časti. Harmonogram plošnej očisty je naplánovaný do 9.4.2020, ktorý nájdete v prílohe na konci článku.

Podľa možností Vás prosíme, aby ste v deň očisty na daných uliciach neparkovali.

 

Straßenkehrung nach der Winterinstandhaltung

Alljährlich nach der Beendigung der Winterinstandhaltung am 15. März reinigt die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH die Straßen und Fußgängerwege vom Streugut.

Im Jahr 2020 wird es nicht anders sein, und ab Montag, 16. März 2020, beginnen wir aufgrund der Anforderung der Stadt Martin mit der Kehrung der Straßen und Fußgängerwege in jedem Stadtteil. Das Harmonogramm der Flächenreinigung, das Sie im Anhang am Ende des Artikels finden, ist bis zum 09. April 2020 geplant.

Wir bitten Sie, am Tag der Reinigung soweit wie möglich in den angegebenen Straßen nicht zu parken.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.