phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

ODOVZDÁVANIE POLOPODZEMNÝCH KONTAJNEROV MOLOK

V stredu 22.04.2020 spoločnosť Brantner Fatra s.r.o. oficiálne odovzdala do užívania dokončené stojisko polopodzemných kontajnerov MOLOK v mestskej časti Záturčie na ul. Aurela Stodolu za prítomnosti primátora mesta Martin p. Danka.

Momentálne sú v Martine vybudované tri stojiská – v mestskej časti Záturčie na ul. A. Stodolu, v Priekope na ul. Matúša Dullu a pri cintoríne na Kolónii Hviezda.

Polopodzemné kontajnery MOLOK predstavujú moderný systém zberu odpadu a prinášajú niekoľko VÝHOD:

➡️ ŠETRIA MIESTO - 66%! úspory plochy v porovnaní s bežnými kontajnermi
➡️ ZNÍŽENIE ZÁPACHU – 2/3 nádoby sa nachádza pod úrovňou terénu, chlad zeme spomaľuje rozklad baktérií, čím sa znižuje zápach
➡️ ZMENŠENIE OBJEMU – pôsobením gravitácie a vlastnej hmotnosti sa odpad stláča a tým zmenšuje svoj objem
➡️ SEPAROVANIE ODPADU – samozrejmosťou je zber všetkých bežne zbieraných komodít KO
➡️ OCHRANA PROTI VANDALIZMU – pevné zabudovanie kontajnerov obmedzuje riziko vandalizmu
➡️ ČISTOTA V OKOLÍ – obsah kontajnerov nie je možné opätovne vyberať, vďaka čomu zostáva okolitý priestor čistý
➡️ MODERNÝ DIZAJN

Veríme, že výhody kontajnerov MOLOK prispejú ku zlepšeniu kvality života na sídlisku!

 

 

Übergabe von halbunterirdischen Molok-Behältern

Am Mittwoch, 22. April 2020, übergab die Gesellschaft Brantner Fatra GmbH den fertiggemachten Standort von halbunterirdischen Molok-Behältern im Stadtteil Záturčie in der Aurela-Stodolu-Straße im Beisein von Herrn Danko, Bürgermeister der Stadt Martin offiziell zur Nutzung.

Zurzeit sind in Martin drei Standorte aufgebaut – im Stadtteil Záturčie in der A.-Stodolu-Straße, in Priekopa in der Matúša-Dullu-Straße und am Friedhof im Stadtteil Kolónia Hviezda.

Die halbunterirdischen Molok-Behälter stellen ein modernes System des Abfallsammelns dar und bringen mehrere Vorteile:

Sie sparen Platz – 66%! Flächenersparnis im Vergleich mit üblichen Behältern

Geruchsreduzierung – zwei Drittel des Behälters befinden sich unter dem Terrainniveau; die Bodenkälte verlangsamt den Bakterienabbau, was den Geruch reduziert

Volumenverringerung – durch die Wirkung der Gravitation und des eigenen Gewichtes wird der Müll niedergedrückt und damit verringert er sein Volumen

Mülltrennung – eine Selbstverständlichkeit ist das Sammeln von allen gewöhnlich gesammelten Kommoditäten der Kommunalabfälle

Schutz gegen Vandalismus – das feste Einbau der Behälter reduziert das Risiko des Vandalismus

Sauberkeit in der Umgebung – es ist nicht möglich, den Inhalt der Behälter wieder herauszunehmen, dank wessen die Umgebung sauber bleibt

MODERNES DESIGN

Wir glauben, dass die Vorteile der MOLOK-Behälter zur Verbesserung der Lebensqualität in der Siedlung beitragen!

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.