phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Očista cestných komunikácii v meste Martin

Pred pár dňami sme Vás informovali, že začíname so zametaním mestských ciest a chodníkov od posypového materiálu. Vzhľadom k momentálnej mimoriadnej situácii v záujme neohrozovania zdravia našich zamestnancov, ako aj občanov mesta Martin a Mestskej polície Martin robíme očistu tých komunikácii, ktoré sú dostupné a nevyžadujú si preparkovanie vozidiel. Ulice, ktoré sa nám nepodarí pozametať kompletne, budú dočistené po skončení mimoriadnej situácie. O dočistení ulíc Vás budeme informovať.

Straßenreinigung in der Stadt Martin

Vor ein paar Tagen informierten wir Sie, dass wir mit der Kehrung der Straßen und Fußgängerwege in der Stadt vom Streugut beginnen. Bezüglich der jetzigen Sondersituation führen wir im Interesse des Gesundheitsschutzes sowohl unserer Angestellten, als auch der Bürger der Stadt Martin und der Stadtpolizei Martin die Reinigung der Straßen durch, die zugänglich sind und das Umparken der Fahrzeuge nicht verlangen. Die Straßen, die es uns nicht gelingt, vollständig zu kehren, werden nach der Beendigung der Sondersituation nachgereinigt werden. Über die Straßennachreinigung werden wir Sie informieren.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.