phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Informácia - Zberný dvor

Zberný dvor bude otvorený od dnes 21.4.2020 od 15:30 hod.

Dôležité upozornenie❗️ 

Odovzdanie stavebného odpadu na Zbernom dvore je momentálne pozastavené!

Stavebný odpad môžete odovzdať LEN na skládke odpadov Kalnô.

Cena za zneškodnenie stavebných odpadov je podľa platného Cenníka:

  • Vytriedený stavebný odpad  39,60€ s DPH/t
  • Nevytriedený stavebný odpad 72,18€ s DPH/t

+ zákonný poplatok 7€/t

PLATBA JE MOŽNÁ IBA KARTOU!!!

Hotovosť neprijímame!

 

Information

Der Sammelhof wird ab heute, den 21. April 2020, ab 15:30 Uhr geöffnet sein.

!!! Wichtiger Hinweis !!!

Die Abgabe von Bauabfällen im Sammelhof ist zurzeit gestoppt!

Die Bauabfälle dürfen Sie NUR auf der Abfalldeponie Kalnô abgeben.

Preis für die Unschädlichmachung von Bauabfällen nach der jeweils gültigen Preisliste:

• Aussortierte Bauabfälle: 39,60 € mit MWSt. / t

• Nicht aussortierte Bauabfälle: 72,18 € mit MWSt. / t

 + gesetzliche Gebühr 7 € / t

Nur die Zahlung mit Karte ist möglich!

Bargeld nehmen wir nicht an!

 

 

 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.