phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

DEZINFEKCIA V MESTE MARTIN

Naši zamestnanci dezinfikujú verejné priestranstvá a miesta s väčšou frekvenciou pohybu občanov

Dnes dezinfikujeme:

☑️Zastávky mestskej hromadnej dopravy ( v mestskej časti Ľadoveň, Sever, Podháj, Záturčie, Priekopa)

☑️Autobusovú stanicu

☑️Hviezdoslavov park

☑️Centrum mesta - lavičky

☑️1 110l kontajnery

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.