phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

PONUKA - STROJOVÉ ČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ

Zametáme a čistíme:

✔️parkoviská,

✔️cesty a komunikácie,

✔️priemyselné plochy,

✔️areály spoločností,

✔️haly,...

 

V prípade ak máte záujem o túto službu, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku alebo vybavíme Vašu požiadavku.

Kontaktujte nás na mailovej adrese fatra@brantner.sk 

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.