phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

Prenájom 120 l BIO nádoby

Vážení občania,
 
v prípade, že máte záujem o prenájom 120l hnedej nádoby na biologicky rozložiteľný odpad pošlite svoje kontaktné údaje na mailovú adresu fatra@brantner.sk a následne Vám budú zaslané inštrukcie o prevzatí nádoby.
 
V prípade otázok nás môžete kontaktovať počas pracovných dní od 07:00 do 15:30 na telefónnom čísle 043/4211333.
 
☝️Upozornenie: Nádoby na bioodpad sa prenajímajú občanom na základe Zmluvy o užívaní zbernej nádoby s mestom Martin, ktorú občanom poskytnú na Mestskom úrade Martin, 3.poschodie, č. dverí 325.
Každá domácnosť môže mať na základe podpísanej zmluvy len jednu nádobu. Pokiaľ niekto potrebuje ďalšiu nádobu, je potrebné si ju zakúpiť.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.