phoneiconSme tu pre Vás 043/4211 333
Úvod

EXKURZIE

V dňoch 19.-20.2.2020 nás navštívili žiaci zo Základnej školy Hany Zelinovej z Vrútok. Na exkurzii sa žiaci bližšie dozvedeli o službách, ktoré spoločnosť Brantner Fatra ponúka, ale aj o recyklácii plastov a elektroodpadu. V druhej časti exkurzie sa boli žiaci pozrieť na separačnej hale, ako sa odpad v spoločnosti triedi, ako funguje zberný dvor a v neposlednom rade sa pozreli aj na skládku nie nebezpečného odpadu. Veríme, že exkurzia bola pre žiakov zaujímavá a poučná a začnú odpad separovať omnoho viac ako do teraz.

Exkursionen

An den Tagen 19. – 20. Februar 2020 besuchten uns die Schüler der Hana-Zelinová-Grundschule aus Vrútky. Während der Exkursion erfuhren die Schüler näher nicht nur von den Diensten, die die Gesellschaft Brantner Fatra anbietet, sondern auch von der Verwertung der Plastik- und Elektroabfälle. Im zweiten Teil der Exkursion besuchten die Schüler die Trennhalle, wo sie sahen, wie die Sortierabfälle in der Gesellschaft weiter geteilt werden, wie der Sammelhof funktioniert, und zuletzt besuchten sie auch die Deponie für nicht gefährliche Abfälle. Wir glauben, dass die Exkursion für die Schüler interessant und lehrreich war und dass sie den Müll viel mehr trennen werden als bis jetzt.

Pokiaľ sa chcete s nami skontaktovať môžete využiť tento formulár, príp. adresovať vašu požiadavku priamo na
fatra@brantner.sk. Súčasťou formuláru je aj príloha, kde môžete priložiť akýkoľvek súbor.

Vážený zákazník,
dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie tohto dotazníka, ktorého cieľom je ohodnotiť spokojnosť
zákazníkov so službami spoločnosti Brantner.


Ďakujeme Vám za ochotu a čas strávený vyplnením dotazníka, ktorý nám pomôže pri neustálom zlepšovaní našich služieb.
Dotazník vyhodnotí zodpovedný pracovník.